Vårt solsystem

Här kan man se vilken ordning planeterna är i förhållande till solen. Vi har även pratat om att några planeter har väldigt många månar. Det var spännande. På den här bilden så stämmer ju inte storlekarna på planterna och inte heller avstånden.