matematikuppgift

img_0973 img_0974 img_0975 img_0977

Vi började med att pärla hundraband. Vi har då tränat mycket på tiohopp. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Varje tiotal skulle ha en större pärla.

I dag har de flesta lagt ut sina hundraband på långa papper och ritat sin egen tallinje. Det var viktigt att börja på 0 och sedan markera tiotalen ända till 100. Flera upptäckte att det kunde bli olika stora mellanrum mellan hoppen om man pärlat med olika sorters pärlor.